ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09/ 791 890 588
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Władze Związku

Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba:

Przewodniczący Zgromadzenia:
Marcin Pająk – Wójt Gminy Zawoja

Członkowie Zgromadzenia:
Artur Kudzia – Wójt Gminy Jordanów,
Rafał Lasek – Wójt Gminy Stryszawa,
Stanisław Lichosyt – Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka,
Marek Chorąży – Radny Gminy Stryszawa,
Adam Leśniak – Radny Miasta Sucha Beskidzka,
Piotr Matyja – Radny Gminy Zawoja,
Daniel Mirek – Przewodniczący Rady Gminy Jordanów.

 

Zarząd Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba:

Przewodniczący Zarządu:
Stanisław Pawlik

Członkowie Zarządu:
Stanisław Lichosyt – Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka,
Rafał Lasek – Wójt Gminy Stryszawa.

 

Komisje Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji:
Adam Leśniak

Członkowie Komisji:
Artur Kudzia
Piotr Matyja

 

Komisja skarg, wniosków i petycji:

Przewodniczący Komisji:
Daniel Mirek

Członkowie Komisji:
Marek Chorąży

Skip to content