ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Poseł Władysław Kurowski przekazał ważną informację o przyznanym finansowym wsparciu dla gmin Powiatu suskiego w zakresie gospodarki odpadami.

Poseł Władysław Kurowski przekazał ważną informację o przyznanym finansowym wsparciu dla gmin Powiatu suskiego w zakresie gospodarki odpadami.

W wyniku rozstrzygnięcia ósmej edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład do mieszkańców powiatu suskiego trafi 10 ml zł na wsparcie gospodarki odpadami.

10 października 2023 r. Poseł Władysław Kurowski wręczył potwierdzenie przyznania dofinansowania przedstawicielom Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba. Uroczyste wręczenie odbyło się na terenie instalacji Związku służących do zagospodarowania odpadów.

Dofinansowanie uzyskały dwa przedsięwzięcia zgłoszone przez Związek do Rządowego Programu Polski Ład: rozbudowa składowiska odpadów w wysokości 8 mln zł oraz modernizacja instalacji do mechaniczno biologicznego przetwarzania odpadów w wysokości 2 mln zł.

Od kilku lat Związek pracował nad możliwością przedłużenia żywotności składowiska odpadów oraz dostosowania instalacji do zmieniających się wymogów ochrony środowiska. Problemem była wyczerpująca się pojemność składowiska odpadów, oraz unijne wymogi związane z niskoemisyjnym zagospodarowaniem odpadów. Bez ogromnych nakładów inwestycyjnych gminy zrzeszone w Związku mogły utracić możliwość zagospodarowania odpadów w obrębie własnych instalacji. Rozmiar działań i ich charakter środowiskowy był na tyle znaczący że bez zewnętrznego wsparcia przedsięwzięcia byłyby trudne do udźwignięcia zarówno przez gminy jak i ich mieszkańców. Skutkowało by to całkowitą zmianą polityki odpadowej wypracowywanej w gminach na przestrzeni kilkunastu lat. Koszt zmiany byłby bardzo bolesny dla mieszkańców gmin zrzeszonych w Związku i wiązałby się z drastycznym wzrostem opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

Bez zrozumienia gospodarki odpadami i nieodwracalnych skutków wstrzymania lub zamknięcia obecnie funkcjonujących instalacji, pozyskanie środków na realizację przedsięwzięć byłoby niemożliwe. To zrozumienie Związek znalazł w działaniach Pana Posła Władysława Kurowskiego, który na każdym etapie wspierał wnioski, zabiegając o ich finansowe wsparcie z Rządowego Programu Polski Ład.

Związek i gminy zrzeszone w Związku składają szczególne podziękowania Panu Posłowi Władysławowi Kurowskiemu za wsparcie okazane mieszkańcom gmin powiatu suskiego. Podziękowania kierowane są również do wszystkich osób czynnie wspierających działania Związku w zakresie utrzymania autonomii w zagospodarowaniu odpadów w obrębie własnych instalacji.

Zdjęcie - Przedstawiciele ZGDGS Świnna Poręba i RZPO z Panem Posłem Kurowskim

Zdjęcie – Przedstawiciele ZGDGS Świnna Poręba i RZPO z Panem Posłem Władysławem Kurowskim wręczającym symboliczną tablicę z informacją o dofinansowaniu z Polskiego Ładu

Skip to content