ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Modernizacja instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania w formule zaprojektuj i wybuduj

Skip to content