ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

O spółce

Spółka: Składowisko Odpadów Dąbie w Suchej Beskidzkiej sp. z o.o. ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka, została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505390 w dniu 10.04.2014 roku., na podstawie Aktu Notarialnego Nr 598/2014, oraz Uchwały nr 7/2014 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy Świnna Poręba z dnia 21/02/2014 r.

Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie gospodarowania odpadami m.in. poprzez odzysk i składowanie odpadów na składowisku odpadów.

 

Władze spółki:

Prezes Zarządu Spółki: Tomasz Siwiec

Rada Nadzorcza:

Przewodniczący Rady Nadzorczej: Giza Łukasz,

Wice Przewodnicząca Rady Nadzorczej: Maria Kuczara,

Członek Rady Nadzorczej: Joanna Szyjka Matuszyk.

Skip to content