ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Zgromadzenie ZGDGS – Świnna Poręba

Zgromadzenie ZGDGS – Świnna Poręba

Przewodniczący Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba, zwołuje posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba

Termin: 6 lipca 2021 r., godzina 11:00
Miejsce: siedziba Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba, Sucha Beskidzka, ul. Wadowicka 4a

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu nr 2/2021 z posiedzenia Zgromadzenia Związku, które odbyło się w dniu 5 maja 2021 roku.
5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Związku za 2020 rok.
1). Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Związku za 2020 rok.
1a) Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu z działalności Zarządu Związku Gmin.
1b) Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu – Główny Księgowy Budżetu Związku Gmin.
2). Odczytanie opinii RIO na temat sprawozdania z wykonania budżetu Związku za 2020 r.
3). Odczytanie Opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Związku.
3a). Opinia Kolegium RIO w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej odnośnie absolutorium dla Zarządu za 2020 rok.
4). Dyskusja na temat wykonania budżetu Związku za 2020 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba.
7. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba.
8. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki „Dąbie” oraz ogólne informacje o działalności Spółki.
9. Sprawy bieżące.
10. Wolne wnioski.

Skip to content