ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

PSZOK Gmina Jordanów

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej prowadzi na zlecenie Gminy Jordanów Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Jordanów.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Wadowickiej 4a, 34-200 Sucha Beskidzka.

PSZOK prowadzony jest 5 dni w tygodniu:

poniedziałek-piątek w godzinach od 7:00 do 15:00,

oraz w drugą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 9:00 do 13:00 z wyjątkiem świąt.

PSZOK przyjmuje odpłatnie i nieodpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Jordanów.

Rodzaj odpadów przyjmowanych odpłatnie i nieodpłatnie określa Regulamin PSZOK Gminy Jordanów.

Wymogiem skorzystania z PSZOK jest udokumentowanie uprawnień do korzystania z PSZOK poprzez:

1). złożenie w PSZOK oświadczenia – Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/193/2020 Gminy Jordanów,

2). okazanie dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3). okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osób wymienionych w  załączniku nr 2 do Uchwały Nr XIX/193/2020 Gminy Jordanów.

 

Kontakt w sprawie PSZOK:

URZĄD GMINY JORDANÓW

ul. Mickiewicza 3, 34-240 Jordanów, email: urzad@gmina-jordanow.pl;

tel. (18) 268-76-13; email:gk@gmina-jordanów.pl

 

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej

ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka

tel./fax (33) 874-41-13; email: sortownia@interia.pl

 

Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy w Jordanowie:

a) w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego;

b) telefonicznie z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego;

Zgłoszenie należy wnieść niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia.

Zgłoszenie powinno zawierać opis i datę niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług.

Uchwała nr XI 118 2019 rady gminy Jordanów z dnia 28 listopada 2019 r w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych

Uchwała Nr XIX_193_2020 Rady Gminy Jordanów z dnia 26 listopada 2020 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jordanów

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych Gminy Jordanów – Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX_193_2020

Oświadczenie – wzór formularza przyjmowania odpadów komunalnych do PSZOK – Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX_193_2020

Zarządzenie nr 48 z dnia 12.10.2020 r. Wójta Gminy Jordanów w sprawie wstrzymania przyjmowania odpadów przez Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych Gminy Jordanów  – uchylone

Zarządzenie nr 17_2021 z dnia 26.02.2021 r. Wójta Gminy Jordanów w sprawie wznowienia otwarcia PSZOK Gminy Jordanów

Skip to content