ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Zamówienie – dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów (10-08-2023r.)

Dokumentacja postępowania dostępna po kliknięciu w poniższe linki (kliknięcie spowoduje otwarcie dokumentów pdf w nowej karcie przeglądarki):

Ogłoszenie o zamówieniu pdf

Specyfikacja warunków zamówienia – dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów pdf

Załącznik edytowalne docx

link do postępowania docx

Bezpośredni link do strony e-Zamówienia: https://ezamowienia.gov.pl/mo-client-board/bzp/notice-details/2023%2FBZP%2000349097%2F01

 

Wyjaśnienia do swz z dnia 16-08-2023 r.: 16-08-2023-wyjaśnienia-do-swz-1.pdf

Informacja z dnia 21-08-2023 r., o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia: 21-08-2023-informacja-o-kwocie.pdf

Informacja z dnia 21-08-2023 r.: Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w zamówieniu „Dostawa kompaktora do zagęszczenia odpadów.:

Zamawiający zawiadamia o wyborze oferty najkorzystniejszej. Jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 1, złożoną przez Hydrosprzęt Kukla Spółka Jawna, Łąkta Dolna 247, 32-733 Trzciana, której przyznano 100,00 pkt. Wybrana oferta przedstawia najkorzystniejszy bilans kryterium oceny ofert (60,00 + 40,00 = 100 pkt). Parametry złożonej oferty: Cena oferty brutto: 857.310,00 zł. Gwarancja: 6 miesięcy lub 600 mth.

W przeprowadzonym postępowaniu Zamawiający nie odrzucił złożonej oferty ani nie wykluczył z postępowania Wykonawcy. Umowa w sprawie zamówienia może zostać zawarta po przesłaniu niniejszej informacji.

Pełną treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera załącznik w formacie pdf:

21-08-2023 – zawiadomienie o wyborze oferty pdf

 

Informacja z dnia 23-08-2023 r. – ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Dostawa kompaktora do zagęszczenia odpadów.

Pełną treść informacji – ogłoszenia o wyniku postępowania zawiera załącznik w formacie pdf:

Ogłoszenie o wyniku postępowania – dostawa kompaktora do zagęszczania odpadów.pdf

 

Informacja z dnia 28-08-2023 r. – ogłoszenie o wykonaniu umowy w zamówieniu – dostawa kompaktora do zagęszczenia odpadów.

Ogłoszenie o wykonaniu umowy.pdf

 

Skip to content