ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Władze Związku

Zgromadzenie Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba:

Przewodniczący Zgromadzenia:
Marcin Pająk – Wójt Gminy Zawoja

Członkowie Zgromadzenia:
Artur Kudzia – Wójt Gminy Jordanów,
Rafał Lasek – Wójt Gminy Stryszawa,
Stanisław Lichosyt – Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka,
Adam Leśniak – Radny Miasta Sucha Beskidzka,
Piotr Maryja – Radny Gminy Zawoja,
Daniel Mirek – Przewodniczący Rady Gminy Jordanów,
Krystyna Wajdzik – Przewodnicząca Rady Gminy Stryszawa.

 

Zarząd Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba:

Przewodniczący Zarządu:
Stanisław Pawlik

Członkowie Zarządu:
Stanisław Lichosyt – /Zastępca Przewodniczącego Zarządu/
Rafał Lasek

 

Komisje Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący Komisji:
Adam Leśniak

Członkowie Komisji:
Artur Kudzia
Piotr Matyja

 

Komisja skarg, wniosków i petycji:

Przewodniczący Komisji:
Daniel Mirek

Członkowie Komisji:
Krystyna Wajdzik

Skip to content