ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

Ochrona Danych Osobowych

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Składowisko Odpadów „Dąbie” w Suchej Beskidzkiej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka;

2)  Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: e-mail: iod@zgdgs.pl tel.: 33 874-37-09

3) Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1. pkt a/b/c przetwarzane będą w celu realizacji zawartej umowy, wystawienia faktur, dochodzenia roszczeń związanych z usługą, rekrutacji, realizacji obowiązku prawnego.

4) Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane, z zachowaniem wszelkich zasad ochrony danych osobowych wymaganych prawem, zaufanym podmiotom współpracującym z Składowiskiem Odpadów „Dąbie” w Suchej Beskidzkiej tylko w związku z realizacją celów opisanych wcześniej, ponadto Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione kancelariom prawnym, organom egzekucyjnym z którymi współpracuje Administrator

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa nałożonych na administratora oraz tak długo jak długo będą potrzebne do realizacji celu opisanego wyżej, w tym  również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

9) wyrażenie Państwa zgody na przetwarzanie danych  jest dobrowolne jednak niezbędne do realizacji umowy której są Państwo stroną, do udziału w procesie rekrutacji oraz realizacja obowiązku prawnego wynikającego z ustawy.

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Skip to content