ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

PSZOK Gmina Stryszawa

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej prowadzi na zlecenie Gminy Stryszawa Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Stryszawa.

PSZOK zlokalizowany jest przy ul. Wadowickiej 4a, 34-200 Sucha Beskidzka.

PSZOK prowadzony jest 5 dni w tygodniu:

poniedziałek-piątek w godzinach od 7:00 do 13:00,

oraz w drugą sobotę każdego miesiąca w godzinach od 9:00 do 13:00 z wyjątkiem świąt.

PSZOK przyjmuje nieodpłatnie i odpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Stryszawa.

Rodzaj odpadów przyjmowanych odpłatnie i nieodpłatnie określa Regulamin PSZOK.

Wymogiem skorzystania z PSZOK jest udokumentowanie uprawnień do korzystania z PSZOK poprzez:

1). złożenie w PSZOK oświadczenia – załącznik nr 1 do Regulaminu PSZOK Gminy Stryszawa lub złożenie w PSZOK oświadczenia wraz z upoważnieniem – załącznik nr 2 do Regulaminu,

2). okazanie dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3). okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osób wymienionych w  załączniku nr 1 lub nr 2 do Regulaminu.

 

Kontakt w sprawie PSZOK:

URZĄD GMINY STRYSZAWA

Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa, email:sekretariat@stryszawa.pl;

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

tel. (33) 876-77-26; email: gk@stryszawa.pl

 

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej

ul. Wadowicka 4a, 34-200 Sucha Beskidzka

tel./fax (33) 874-41-13; email: sortownia@interia.pl

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Gminy Stryszawa z siedzibą w Stryszawie:

1). pisemnie na adres: Stryszawa 17, 34-205 Stryszawa lub

2). telefonicznie, pod numerem telefonu: 33 876 77 11, 33 876 77 26 lub

3). elektronicznie na adres: sekretariat@stryszawa.pl, e-Puap: /Stryszawa/skrytka lub

4). osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Stryszawa, 34-205 Stryszawa 17.

Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz dostępne dowody potwierdzające zaistnienie nieprawidłowości.

REGULAMIN Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) Gminy Stryszawa

UCHWAŁA Nr XIX_161_20 RADY GMINY STRYSZAWA z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO DO KORZYSTANIA Z PSZOK – Załącznik nr 1 PSZOK

OŚWIADCZENIE UPRAWNIONEGO DO KORZYSTANIA Z PSZOK Z UPOWAŻNIENIEM DO KORZYSTANIA Z PSZOK – Załącznik nr 2 PSZOK

Skip to content