ZGDGS - Świnna Poręba - tel. 33 874 37 09
Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów/Składowisko Dąbie: tel. 33 874 41 13

RZPO

Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów jest samorządowym zakładem budżetowym Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba.

17 stycznia 2003 r ok w Suchej Beskidzkiej otwarto sortownię i składowisko odpadów komunalnych. Inwestycja Związku była realizowana od 1999 roku nakładem 13.665.635,00 zł.

Źródłem finansowania inwestycji były:

  • środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci pożyczki, w kwocie 5.460.000,00 zł,
  • pożyczka została spłacona ze składek członkowskich Gmin Zrzeszonych Związku w 2010 roku,
  • środki uzyskane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w postaci dotacji bezzwrotnej, w kwocie 2.339.735,00 zł,
  • środki z EKOFUNDUSZU w postaci dotacji bezzwrotnej w kwocie 1.496.086,00 zł,
  • środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – dotacja bezzwrotna, w kwocie 1.593.794,00 zł,
  • środki ze Starostwa Powiatowego w Suchej Beskidzkiej w postaci dotacji w kwocie 30.000,00 zł.

Łącznie Gminy Zrzeszone w Związku zainwestowały kwotę 8.207.020,00 zł

W 2015 roku sortownia uzyskała statut instalacji regionalnej, z dniem 1 lutego 2015 roku uchwałą nr 4/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba z dnia 30 stycznia 2015 roku, zmieniono nazwę samorządowego zakładu budżetowego pn. Rejonowa Sortownia i Składowisko Odpadów w Suchej Beskidzkiej na samorządowy zakład budżetowy pn. Regionalny Zakład Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej.

Uchwałą nr 5/2015 Zgromadzenia Związku Gmin Dorzecza Górnej Skawy – Świnna Poręba z dnia 30 stycznia 2015 roku, nastąpiła zmiana statutu Zakładu, którego aktualna treść znajduje się tutaj: Statut RZPO

Kierownikiem Regionalnego Zakładu Przetwarzania Odpadów w Suchej Beskidzkiej jest Pani Alicja Topolska.

Skip to content